2. søndag i advent kl. 16.00 i Højmark

Der er noget i luften …

Korte dage i december
når det nye kirkeår
åbner døren ind til advent
hvor de store længsler står
(Lisbeth Smedegaard Andersen)

Vi befinder os midt i adventstiden, hvor vi fra vintermørket ser frem mod lyset, mod ham, der skal komme til os her på jord. Profeten Esajas’ forudsigelser om ham, Gud vil sende til mennesker, kommer med visdom og indsigt, retfærdighed og fred.

Meget kan tale adventstidens forventningsglædesblus imod. Vinteren truer og mørket kalder – skygger for længslerne her i det lave, mellem grave, hvor vinterhjerterne vakle.

Til temagudstjenesten synger vi lyset frem i tro på og håb om Gudsrigets glæde på trods og på tværs af mørkets magter i verden og i os selv.

Gudstjenestens form og indhold tager udgangspunkt i at holde håbet op.
Der synges både fra salmebogen og højskolesangbogen.

Korsangere medvirker.

Præst: Vivian Linnebjerg