Kirkegårdstakster

På regning / 1 gang årligt

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 830,00 582,00 291,00
2 gravpladser 1245,00 727,00 353,00
3 gravpladser 1494,00 831,00 385,00
4 gravpladser 1744,00 935,00 417,00
Urnegravsted 523,00 416,00 174,00

Taksterne er inkl. 25 % moms

Legat 25 år

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 20.750,00 14.550,00 7.275,00
2 gravpladser 31.125,00 18.175,00 8.825,00
3 gravpladser 37.350,00 20.775,00 9.625,00
4 gravpladser 43.600,00 23.375,00 10.425,00
1 urnegravsted 15 år 7.845,00 6.240,00 2.610,00
  1. tegning af legataftale gøres det for min. 5 år) Taksterne er inkl. 25 % moms

For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade eller opretstående sten:

Kistegravplads  pr. år 396,00  25 år 9.900,00

Urnegravplads  pr. år 297,00  15 år 4.455,00

 

For vedligeholdelse af gravpladser i fællesgrav (anonym):

Kistegravplads 25 år 8.325,00

Urnegravplads 15 år 2.610.00

 

Erhvervelse af gravsted kun for ikke medlemmer

Kistegravplads 10.591,00

Urnegravplads 3.637,00

 

Gravkastning kun for ikke medlemmer
Voksen 3.880,00

Barn 1.332,00

Urne 666,00

 

 

Urnenedsættelser udenfor graverens normale arbejdstid   982,00

 

Timeløn inkl. moms 416,00