Kirkegårdstakster 2022

På regning / 1 gang årligt

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 860,00 602,00 301,00
2 gravpladser 1290,00 754,00 366,00
3 gravpladser 1548,00 861,00 399,00
4 gravpladser 1807,00 969,00 433,00
Urnegravsted 543,00 432,00 181,00

Taksterne er inkl. 25 % moms

Legat 25 år

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 21.500,00 15.050,00 7.525,00
2 gravpladser 32.250,00 18.850,00 9.150,00
3 gravpladser 38.700,00 21.525,00 9.975,00
4 gravpladser 45.175,00 24.225,00 10.825,00
1 urnegravsted
15 år
8.145,00 6.480,00 2.715,00
  1. tegning af legataftale gøres det for min. 5 år) Taksterne er inkl. 25 % moms

For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade eller opretstående sten:

Kistegravplads  pr. år 410,00  25 år 10.250,00

Urnegravplads  pr. år 308,00  15 år 4.620,00

 

For vedligeholdelse af gravpladser i fællesgrav (anonym):

Kistegravplads 25 år 8.625,00

Urnegravplads 15 år 2.715.00

 

Erhvervelse af gravsted kun for ikke medlemmer

Kistegravplads 10.978,00

Urnegravplads 3.769,00

 

Gravkastning kun for ikke medlemmer
Voksen 4.022,00

Barn 1.381,00

Urne 690,00

 

Timeløn inkl. moms 432,00