Kirkegårdstakster

På regning / 1 gang årligt

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 839,00 588,00 294,00
2 gravpladser 1259,00 735,00 357,00
3 gravpladser 1510,00 840,00 389,00
4 gravpladser 1763,00 945,00 422,00
Urnegravsted 529,00 421,00 176,00

Taksterne er inkl. 25 % moms

Legat 25 år

Vedligeholdelse Grandækning Blomster
1 gravplads 20.975,00 14.700,00 7.350,00
2 gravpladser 31.475,00 18.375,00 8.925,00
3 gravpladser 37.750,00 21.000,00 9.725,00
4 gravpladser 44.075,00 23.625,00 10.550,00
1 urnegravsted
15 år
7.935,00 6.315,00 2.640,00
  1. tegning af legataftale gøres det for min. 5 år) Taksterne er inkl. 25 % moms

For vedligeholdelse af gravplads i plæne med plade eller opretstående sten:

Kistegravplads  pr. år 400,00  25 år 10.000,00

Urnegravplads  pr. år 300,00  15 år 4.500,00

 

For vedligeholdelse af gravpladser i fællesgrav (anonym):

Kistegravplads 25 år 8.425,00

Urnegravplads 15 år 2.640.00

 

Erhvervelse af gravsted kun for ikke medlemmer

Kistegravplads 10.708,00

Urnegravplads 3.677,00

 

Gravkastning kun for ikke medlemmer
Voksen 3.923,00

Barn 1.347,00

Urne 673,00

 

 

Urnenedsættelser udenfor graverens normale arbejdstid   1.097,00

 

Timeløn inkl. moms 421,00