LEM KIRKE

Da den vestjyske længdebane blev anlagt i 1870’erne, var den nuværende by i Lem et tyndt befolket hjørne af Sdr. Lem sogn, og de få beboere hørte til middelalderkirken oppe på bakken i Højmark, Sdr. Lem kirke.

Omkring jernbanestationen voksede der imidlertid hurtigt en lille by op. Initiativrige håndværkere satte en udvikling i gang, som førte til adskillige industrivirksomheder i byen.

Indbyggertallet voksede, og i løbet af 1920’erne opstod ønsket om, at byen fik sin egen kirke. Grundstenen blev lagt i 1929, og to år senere – 7. juni 1931 – blev kirken indviet. Sdr. Lem sogn havde dermed to kirker. En på bakken i Højmark og den nye kirke i stationsbyen.

Fotos af Lem kirke – inden renovering

Fotos af Lem kirke – under renovering

Fotos af Lem kirke – genindvielsen 2013

Fotos af Lem kirke – efter renovering

Læs om den smukke kirkekunst i Lem Kirke på folkekirkens hjemmeside www.modernekirkekunst.dk