Hvad skal barnet hedde?

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen. Enten anmeldes navngivningen til præsten i det sogn, hvori man bor, eller barnet navngives i forbindelse med dåb.

Ved navngivelse uden dåb anvender man NemID via www.borger.dk

Præsten vil efterfølgende tilsende fødsels-navneattest.

Man kan frit vælge fornavne til barnet ud fra en liste fra Familiestyrelsen over godkendte fornavne. Se listen på Familiestyrelsens hjemmeside.

Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen.

Har forældrene forskellige efternavne, kan de som hovedregel vælge, hvilket af disse navne barnet skal have. Barnet kan kun have eet efternavn – men også mellemnavne.