KIRKEGÅRDENE

Vælg blandt de forskellige undermenuer.

Sognet har to kirkegårde: Dels den 1) store, gamle kirkegård omkring kirken i Højmark og dels en 2) nyere kirkegård i Lem by.