Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne er altid offentlige – og enhver er velkommen til at overvære et møde.

Se kirkernes 🔔KALENDER

HØJMARK 2020 …. i Sognehuset, Adelvej
30. januar kl. 19.00
24. marts
30. april
14. maj IMFOMØDE ang. forestående menighedsrådsmøde kl. 19.00
2. juni

LEM 2019 … i Kirkehuset, St. Kjærgårdsvej
23. januar kl. 19.00
12. maj INFOMØDE ang. forestående menighedsrådsvalg kl. 19.00