Vielse udenfor kirkerummet

En kirkelig vielse skal foregå i en kirke.  Sådan har det været indtil nu.

Men i øjeblikket kører en 2-årig forsøgsperiode, hvor biskopperne har givet tilladelse til, at præster under visse forbehold gerne må foretage vielser udenfor kirkerummet.

Kontakt præsten, hvis I måtte have særlige ønsker, og spørg om muligheder.