Konfirmationer > 2025 og fremdeles

2025 NYT pga afskaffelsen af St. Bededag!!
HØJMARK KIRKE
16. maj (Bededag) aflyst
I stedet: Lørdag den 17. maj kl. 9.00

LEM KIRKE
Lørdag den 17. maj kl. 11.00

NY TRADITION INDFØRES FRA OG MED 2026:
Der holdes fremdeles konfirmation i Lem på Kr. Himmelfartsdag
og i Højmark lørdagen umiddelbart derefter.

2026
LEM KIRKE
14. maj (Kr. Himmelfartsdag)

HØJMARK KIRKE
Lørdag den 16. maj

2027
LEM KIRKE
6. maj (Kr. Himmelfartsdag

HØJMARK KIRKE
Lørdag den 8. maj

2028
LEM KIRKE
25. maj (Kr. Himmelfartsdag)

HØJMARK KIRKE
Lørdag den 27. maj