2018-2019

Undervisningsforløbet for efteråret bliver – dog med forbehold for ændringer – jf. nedenstående.
4 lektioners undervisning efter spisefrikvarteret hver 2. onsdag: 12.15-15.30

Uge 32  /  12. aug. Indskrivning eft. aftengudstjeneste (kl. 19.00-20.30)
Uge 34  / 22. aug. Konfirmandforberedelse i Kirkehuset
Uge 36  /05. sept. Konfirmandforberedelse i Kirkehuset
Uge 38                        Ingen forberedelse (emneuge på skolen)
Uge 40  / 03. okt. Konfirmandforberedelse i Kirkehuset
Uge 42                       Ingen forberedelse (efterårsferie)
Uge 44  / 31. okt.  Konfirmandforberedelse i Kirkehuset
Uge 45 / 07. nov.  Halloweenløb i præstegårdsskoven kl. 19 og gudstj. i        Højmark kirke kl. 21.00.
Uge 46  / 14. nov.  Konfirmandforberedelse i Kirkehuset KUN konf. fra 7. b
Uge 48  / 28. nov. Konfirmandforberedelse i Kirkehuset KUN konf. fra 7. a