2020-21

Konfirmanderne går til forberedelse om onsdagen fra fra 14.00 til 15.30.
I lige uger A klassen og i ulige uger B-klassen.