2021-22

Konfirmanderne går til forberedelse om onsdagen!
Højmark friskole er 8.15-10.00
Lem St. Skole 13.05-14.35