Anmeldelse af dødsfald

Dødsfald skal anmeldes til www.borger.dk

Bedemand eller præst er gerne behjælpelige med korrekt udfyldning af anmeldelsen.

Anmeldelse kan ske af afdødes ægtefælle, samlever, afdødes børn over 18 år eller afdødes forældre i nævnt rækkefølge. I mange tilfælde sker anmeldelsen og kontakten til sognepræsten gennem en bedemand.

På den digitale anmeldelse anføres afdødes sidste ønske: Om der skal være en kirkelig handling, og om det skal være en begravelse eller en bisættelse.

Herefter aftaler familien med præsten eller gennem bedemanden tid og sted for begravelse eller bisættelse.