GUDSTJENESTER

Vælg blandt de forskellige undermenuer.

Gudstjenestelisten fra sognebladet

På Bibelselskabets hjemmeside finder du prædikenteksterne til hver eneste søn- og helligdag.

NB:

Hanne Byskov er sygemeldt pga en brækket skulder.
Her fremgår, hvem der afløser ved gudstjenesterne:

27. juni kl. 9 i Højmark: Jørgen Moeslund,
27. juni  kl. 10.30 i Lem: Pia Lützen, 

4. juli kl. 10.30 i Lem: Pia Lützen

11.juli kl. 10.30 i Højmark: Pia Lützen.
Desværre må gudstjenesten kl. 9 i Lem den 11. juli aflyses.

Har du brug for at tale med en præst, så kontakt venligst provst Margrethe Dallerup Koch.  Tlf. 40 13 64 32