Hvad er MINI-KONFIRMANDER?

Siden begyndelsen af 90´erne har mange kirker i Danmark tilbudt ”minikonfirmand-undervisning” til børn på 3. eller 4. klassetrin.

Minikonfirmandundervisning er et tilbud om dåbsoplæring fra kirken til børnene udenfor skoletid, og det foregår i kirkens rammer.

I Højmark og Lem sogne har der gennem flere år været et sådant tilbud til børn på 4. klassetrin.

Formålet med undervisningen er at medvirke til at gøre børnene mere fortrolige med kristendommen samt at give dem mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med deres egen kirke og præst. Det foregår ved sang, drama, bibelhistorie, film, samtale, kreativitet og leg. Børnene lærer Fadervor og salmer, og som afslutning på forløbet er de med til at planlægge og afholde en gudstjeneste, hvor deres familie er særligt inviteret.

Her i sognene har vi nu i flere år delt drenge og piger. Drengene deltager i et 3-dages forløb i præstegårdshaven og skoven – og pigerne nogle eftermiddage efter skoletid i efteråret/vinteren.