Menighedsrådsarbejde | Lem

Tekst: Jonna Gramstrup Kristensen

 

”Undetegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.”

Dette løfte skriver vi som nyvalgte menighedsrådsmedlemmer under på, når vi starter i menighedsrådet.

Det lyder flot og vidtløftigt. Nede på jorden ses det i et lidt andet perspektiv.

Menighedsrådet har det økonomiske ansvar indenfor de rammer, man i fællesskab på provsti-niveau og med provstiudvalget som koordinator, kan blive enige om. Hovedparten af Folkekirkens penge administreres af menighedsrådene. Vi prioriterer de kirkelige aktiviteter.

Menighedsrådet har et stort og her i sognet meget velfungerende samarbejde med præsten. Præsten er i princippet uafhængig af menighedsrådet, det skal dog understreges, arbejdet her finder sted i et samvirke mellem præst og menighedsråd – i respekt for hinandens kompetencer og kundskaber.

Vi er også ansættelsesmyndighed og arbejdsgiver for de kirkelige medarbejdere. Vi afholder medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder. Her i sognet har vi udarbejdet en lille folder med vores personalepolitik.

Vi er ansvarlige for vedligeholdelsen på alle kirkebygninger: Kirken, Kirkehuset, graverfaciliteterne samt for kirkegården og diverse udenomsarealer.

Vi arrangerer selv og/eller i samarbejde med forskellige foreninger koncerter, sangaftner, foredrag og udflugt for sognets pensionister. Vi laver særskilt Kirkeblad, som udkommer sammen med Sognebladet.

Alle disse opgaver har vi i menighedsrådet fordelt imellem os.