Lem Menighedsråd

Formand

Eva Kirk Rahbek
Højdedraget 7
6940 Lem St.

Tlf. 27 73 50 08
E-mail: evarahbek@jubii.dk

Næstformand

Søren Due Søndergaard
Højdedraget 19
6940 Lem St.

Tlf. 20 42 81 89
Email: s.d.sondergaard@gmail.com


Kontaktperson

Eva Fjeldgren
Højdedraget 37
6940 Lem St.

Tlf. 30 13 17 08
E-mail: evafjeldgren@hotmail.com

Kasserer
Josianne Lønberg Kirk
Engdraget 6
6940 Lem St.

Tlf. 21 43 02 42
E-mail: l-kirk@mail.tele.dk

 

Kirke- og kirkegårdsværge

Thorkild Hansen
Bækbovej  8
6940 Lem St.

Tlf. 22 49 61 79
E-mail: baekbo@mail.dk

Sekretær

Helle Lambæk
Bækbovej 1
6940 Lem St.

Tlf. 97 34 26 99
Email: lambaekbo@gmail.com