Graver

Graver ved Højmark kirke

Bente Rix
Kirkegårdskontoret
Adelvej 53
6940 Lem St.

Træffes mandag-fredag kl. 9.00-13.00

Graver ved Lem kirke

Maja O. Hansen
Graverhuset på Lem Kirkegård
Kirkegade 42
6940 Lem St.

Træffes tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00