Hvem kan blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelsen. Ifølge den kongelige “Konfirmations-anordning” skal man være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten i Folkekirken.

Man kan godt begynde konfirmationsforberedelsen og i løbet af undervisningsperioden blive døbt. Det foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller ved en handling efter en gudstjeneste.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse (Indskrivning) i Højmark og Lem foregår i begyndelsen af skoleåret i forbindelse med en aftengudstjeneste.

Der vil løbende være informationer omkring konfirmandundervisningen mm. her på hjemmesiden.

Læs ANORDNING OM KONFIRMATION