LEM KIRKE | En gennemgang

LEM KIRKE

De fleste af egnens kirker er fra middelalderen. Sammenlignet med dem er Lem Sydsogns Kirke ung. Byen er også ung. Da den vestjyske længdebane blev anlagt i 1870’erne, var stedet et tyndt befolket hjørne af Sdr. Lem sogn, og de få beboere hørte til Sdr. Lem Kirke i Højmark.

Omkring jernbanestationen voksede der imidlertid hurtigt en lille by op. Initiativrige håndværkere satte en udvikling i gang, som førte til adskillige industrivirksomheder i byen.

Indbyggertallet voksede, og i løbet af 1920’erne opstod ønsket om, at byen fik sin egen kirke. Grundstenen blev lagt i 1929, og to år senere – 7. juni 1931 – blev kirken indviet.

Kirken blev gennemgribende restaureret i efteråret 2013 og genindviet 1. søndag i advent. Arkitekt var Peter Villadsen og kunstner Adi Holzer.

BYGNINGEN

Lem Sydsogns Kirke ligger centralt i byen, og alligevel trukket lidt tilbage i værdig afstand fra gadernes trafik. Kirken er ikke omgivet af en kirkegård, men med dens placering mellem anlægget og bebyggelsen langs Kirkegade udgør den en fin og væsentlig del af bybilledet.

Kirken er tegnet af arkitekt Ejner Mindedal Rasmussen, Ollerup. Den er en smuk, enkel bygning uden prangende udsmykninger.

Den ligger med koret mod vest i modsætning til de fleste andre kirker. Nærmer man sig kirken fra øst, ser man kun det brede tårn, der som en solid fæstningsmur byder den besøgende velkommen i trygheden inden for de tykke vægge.

CARMEN

Midt i rummet hænger fuldriggeren Carmen, som i 1939 er lavet og skænket til kirken af pensioneret togfører og sømand Bernhard Andreasen.

DØBEFONTEN

Døbefonten er hugget i bornholmsk granit. Dens flader er glatte bortset fra tovsnoningerne øverst på kummen og på mellemstykket. Dåbsfadet af glas er lavet af kunstneren Adi Holzer.

INVENTAR

Indenfor knæfaldet ligger et håndbroderet tæppe, tegnet af Lene Holm Pedersen og syet af en stor gruppe kvinder fra sognet. Netop farverne i det tæppe har dannet grundlag for Adi Holzers udsmykning og farvesætning af Lem Kirke i forbindelse med restaureringen af kirken i efteråret-vinteren 2013. Adi Holzer har lavet den smukke og farverige alterudsmykning: Et glasmaleri placeret i apsis, 3,7 m. i højden og 2 m. i bredden. Motivet i glaskunsten er: “Jesus stilner stormen” fra Matt. 8,23-27.
Alterbord og prædikestol er tillige nyt.

KIRKEGÅRDEN

Nogle hundrede meter længere oppe ad Kirkegade, hvor terrænet ligger højere end omkring kirken, findes byens kirkegård.

Den blev indviet i 1932 og er blevet udvidet flere gange siden da.

Ved de anonymes gravplads står en skulptur, som er udført af Henrik Voldmester.