HØJMARK KIRKE

Hovedparten af Danmarks landsbykirker er bygget i middelalderen, og Sdr Lem Kirke i Højmark er ingen undtagelse. Nøjagtigt indvielsesår har vi ikke. Men opførelsestidsrummet må være i det 12. årh.

Selv om man havde råmaterialet, stenene, liggende på marker og i skel, kan vi vel knapt nok forestille os, hvor stort et arbejde, det har været for datidens mennesker med deres simple hjælpemidler at bygge dette sognets Gudshus. Og vel netop fordi det var et Gudshus, har man besiddet den stædighed, det sammenhold og den offervilje, der var nødvendig for at fuldføre arbejdet.

Fotos af Højmark kirke