NAVNEÆNDRING – hvordan gør jeg dét?

Du skal ikke længere anmode om navneændring eller anmelde dødsfald via blanketter til præsten – MEN du skal nu vha. NemID og via www.borger.dk sende dine henvendelser digitalt.

Du kan udfylde, betale og indsende din ansøgning om navneændring for dig eller dit barn med NemID via www.borger.dk Ansøgningen sendes automatisk til det sogn, som skal behandle ansøgningen. Ønsker du at ændre dit barns navn er det dog en forudsætning, at du har forældermyndighed over barnet OG at anden forælder medsignerer med sit NemID.

► Der skal betales for navneændringer, og det skal du gøre, FØR sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

► Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Der ansøges med NemID på www.borger.dk