Hvordan er det nu med KONFIRMATION?

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelsen. Ifølge den kongelige “Konfirmations-anordning” skal man være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten i Folkekirken.

Man kan godt begynde konfirmationsforberedelsen og i løbet af undervisningsperioden blive døbt. Det foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller ved en handling efter en gudstjeneste.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Højmark og Lem foregår i begyndelsen af skoleåret i forbindelse med en aftengudstjeneste.

🔗 Læs mere under KONFIRMANDER