FAQ

Svar på og hjælp til de mest almindelige spørgsmål

FØDSELSANMELDELSE – hvordan gør jeg?

Alle fødsler anmeldes automatisk af jordemorder/sygehuset til præsten, der herefter indfører barnet i den offentlige personregistrering.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældre selv anmelde på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Er moderen til det anmeldte barn gift, registreres moderens ægtefælle automatisk som far til barnet, med mindre parterne oplyser noget andet.

Er moderen ikke gift, kan forældrene få faderskabet anerkendt med NemID på www.borger.dk indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker det ikke indenfor 14 dage efter barnets fødsel indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

FADERSKABSERKLÆRING – hvordan gør jeg?

Du skal ikke længere anmelde faderskab via blanketter til præsten – MEN du skal nu vha. NemID og via www.borger.dk sende dine henvendelser digitalt.

Alle fødsler anmeldes automatisk af jordemorder/sygehuset til præsten, der herefter indfører barnet i den offentlige personregistrering.

Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældre selv anmelde på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.

Er moderen til det anmeldte barn gift, registreres moderens ægtefælle automatisk som far til barnet, med mindre parterne oplyser noget andet.

Er moderen ikke gift, kan forældrene få faderskabet anerkendt med NemID på www.borger.dk indenfor 14 dage efter barnets fødsel. Sker det ikke indenfor 14 dage efter barnets fødsel indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Mit barn skal DØBES. Hvordan gør jeg?

Aller først: TILLYKKE med det lille barn!

Dåb finder oftest sted under den almindelige søndagsgudstjeneste.

Ved dåben blir barnet samtidig medlem af den danske folkekirke.

Barnet kan få navn i forbindelse med dåben. I så fald skal der ikke anvendes navngivning via www.borger.dk

Du kontakter præsten og aftaler i hvilken af de to kirker, du ønsker dåb og hvornår.

🔗 Læs mere under DÅB

Mit barn skal NAVNGIVES. Hvordan gør jeg?

Alle børn skal navngives senest et halvt år efter fødslen.

  1. Forældre navngiver barnet med NemID på www.borger.dk – eller:
  2. Barnet navngives i forbindelse med dåb.

FORNAVN
Man kan frit vælge fornavne til barnet ud fra en liste fra Familiestyrelsen over godkendte fornavne.

🔗 Se listen på Familiestyrelsens hjemmeside.

EFTERNAVN
Har forældrene samme efternavn, får barnet dette efternavn straks ved fødslen.

Har forældrene forskellige efternavne, kan de som hovedregel vælge, hvilket af disse navne barnet skal have. Barnet kan kun have eet efternavn – men også mellemnavne.

Hvordan er det nu med KONFIRMATION?

For at blive konfirmeret skal man være døbt og have fulgt konfirmandforberedelsen. Ifølge den kongelige “Konfirmations-anordning” skal man være fortrolig med den kristne børnelærdom og gudstjenesten i Folkekirken.

Man kan godt begynde konfirmationsforberedelsen og i løbet af undervisningsperioden blive døbt. Det foregår enten ved en almindelig gudstjeneste eller ved en handling efter en gudstjeneste.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse i Højmark og Lem foregår i begyndelsen af skoleåret i forbindelse med en aftengudstjeneste.

🔗 Læs mere under KONFIRMANDER

VI SKAL GIFTES! Men hvordan gør vi?

Aller først: TILLYKKE!

For at en kirkelig vielse kan foretages, skal mindst én af parterne være medlem af folkekirken. Dernæst skal præsten have en såkaldt godkendt ægteskabserklæring på parret.

I skal bruge jeres NemID og via www.borger.dk anmode om en ægteskabserklæring. HUSK at aflevere den hos præsten senest i forbindelse med jeres bryllupssamtale.

Det er gratis at få ændret navn i forbindelse med vielse. Ansøgning om navneændring foregår også via www.borger.dk med jeres NemID. HUSK at få søgt om navneændring i god tid, så ændringen kan nå at træde i kraft på bryllupsdagen.

🔗 Læs mere under BRYLLUP

Voksendåb – hvad er dét, og hvordan gør man?

Ved voksendåb kontakter man sognepræsten i det sogn, hvor man ønsker at blive døbt.

Ved dåb i den danske folkekirke bliver man automatisk medlem af folkekirken.

🔗 Læs mere under DÅB

Jeg vil gerne meldes ind i FOLKEKIRKEN!

For at blive medlem af folkekirken skal du være døbt. Bliver du som barn eller voksen døbt i folkekirken, bliver du samtidig medlem af folkekirken.

Hvis du er medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken. Kontakt sognepræsten i dit bopælssogn.

Er du udmeldt af folkekirken, men nu igen ønsker at blive medlem af folkekirken, skal du kontakte din sognepræst.

Er du under 18 år skal den, der har forældremyndigheden, træffe beslutningen om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Dog skal en person, der er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til dåb eller indmeldelse.

Du bevarer dit medlemskab af folkekirken, hvis du flytter til udlandet. Ønsker du, at dit medlemskab skal ophøre, efter at du er flyttet til udlandet, skal du melde dig ud.

Jeg ønsker at melde mig ud af FOLKEKIRKEN…

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken, skal det ske ved personlig eller skriftlig henvendelse pr. brev til sognepræsten i dit bopælssogn.

Sammen med din anmodning om udtrædelse af folkekirken, skal du vedlægge en fødsels- og dåbsattest eller oplysning om, hvor og hvornår du er født og døbt. Det samme bør ske, hvis du henvender dig personligt.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen. Herved bliver den automatisk registreret i CPR.

Du kan ikke på samme tid være medlem af folkekirken og et andet trossamfund. Slutter du dig til et andet trossamfund, så ophører dit medlemskabet af folkekirken. Du skal dog selv oplyse det til en præst i folkekirken for at oplysningen kan slå igennem i kirkebogen – og dermed i CPR.

Er du ugift og under 18 år skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år skal dette dog ske med dit samtykke.

Ved udtræden af folkekirken mister du retten til at få foretaget kirkelige handlinger (blandt andet vielse og begravelse) i folkekirken ved folkekirkens præster.

Erfaring viser, at det er hensigtsmæssigt, at man i forbindelse med udmeldelse af folkekirken, meddeler sine nærmeste pårørende om beslutningen, så man samtidig kan informere om, hvordan man alternativt ønsker begravelsen skal foregå. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt med en begravelse fra folkekirken, men det er vigtigt at familien er orienteret, så de ikke i en forvejen vanskelig situation også står med usikkerhed omkring forløbet.

Man kan som døbt med kristen dåb til en hver tid igen blive medlem – og man skal ikke døbes igen.

NAVNEÆNDRING – hvordan gør jeg dét?

Du skal ikke længere anmode om navneændring eller anmelde dødsfald via blanketter til præsten – MEN du skal nu vha. NemID og via www.borger.dk sende dine henvendelser digitalt.

Du kan udfylde, betale og indsende din ansøgning om navneændring for dig eller dit barn med NemID via www.borger.dk Ansøgningen sendes automatisk til det sogn, som skal behandle ansøgningen. Ønsker du at ændre dit barns navn er det dog en forudsætning, at du har forældermyndighed over barnet OG at anden forælder medsignerer med sit NemID.

► Der skal betales for navneændringer, og det skal du gøre, FØR sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

► Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Der ansøges med NemID på www.borger.dk

Dåbsattesten er blevet væk! Hvad gør jeg?

Du skal henvende dig til præsten i det sogn, hvor du bor nu.

Du skal altså ikke (modsat tidligere) kontakte præsten i det sogn, hvor du blev født eller døbt.

Hører du til Højmark eller Lem Kirke, skal du derfor kontakte sognepræst Hanne Byskov.

Det er gratis at få en ny attest – men af sikkerhedsmæssige hensyn skal du hente attesten personligt, så præsten ved, at attesten kommer i rette hænder.

Vielsesattesten er blevet væk! Hvad gør jeg?

Du skal henvende dig til præsten i det sogn, hvor du bor nu.

Du skal altså ikke (modsat tidligere) kontakte præsten i det sogn, hvor du blev født eller døbt.

Hører du til Højmark eller Lem Kirke, skal du derfor kontakte sognepræst Hanne Byskov.

Det er gratis at få en ny attest – men af sikkerhedsmæssige hensyn skal du hente attesten personligt, så præsten ved, at attesten kommer i rette hænder.

DØDSANMELDELSE – hvordan gør jeg?

Pårørende anmelder dødsfald med NemID via www.borger.dk

Man kan evt. få bedemanden eller præsten til at hjælpe.

Kirkelig begravelse/bisættelse er en begravelseshandling, hvor en præst medvirker. Det vil i langt de fleste tilfælde sige en præst i folkekirken, men det kan også være en præst i et andet trossamfund.

🔗 Læs mere under DØD


Siden 1. februar 2014 har al kontakt til offentlige myndigheder skullet foregå digitalt jf. Folketingets beslutning.

Det gælder også den personregistrering, som folkekirken udfører for staten.

Du skal således ikke længere anmelde faderskab, anmode om navngivning eller navneændring eller anmelde dødsfald via blanketter til præsten.

I stedet skal du bruge din NemID og via www.borger.dk sende dine henvendelser digitalt.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne præsten!