Bisættelse

Bisættelse er en begravelseshandling med efterfølgende  kremering af  afdøde (ligbrænding). Urnen sættes siden i jorden på kirkegården. Bisættelse skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).

Ved en kirkelig bisættelse forestår præsten en højtidelighed i kirken med jordpåkastelse, Kisten med afdøde køres derefter i rustvognen til krematoriet. Urnen nedsættes nogle dage senere på kirkegården.

Normal tager man medlemskab af folkekirken som udtryk for, at afdøde har ønsket en kirkelig begravelse. Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker. Er afdøde medlem af folkekirken, men har den afdøde afgivet ønske om, at vedkommende ikke ønsker, at en præst medvirker til begravelsen eller bisættelsen, bør man fremlægge dette ønske for sognepræsten.

Præsten vil forud for den kirkelige handling have en samtale med de nærmeste pårørende for at høre deres ønsker til forløbet, herunder valg af salmer og evt. skriftsted.

KONTAKT PRÆSTEN med henblik på at aftale tidspunkt for kirkelig handling.

Kontakt graveren med henblik på at aftale tidspunkt for udtagning af gravsted, evt. oprettelse af legatgravsted og vedrørende evt. pyntning af kirken.