Barnedåb

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb.

Dåb finder oftest sted under den almindelige søndagsgudstjeneste.

Barnet kan få navn i forbindelse med dåben. I så fald skal der ikke anvendes navngivning via www.borger.dk

Du kontakter præsten og aftaler i hvilken af de to kirker, du ønsker dåb og hvornår.

Når du bestiller tid til dåb, aftaler du også samtidig et tidspunkt for besøg. Præsten vil dér gennemgå dåbsritualet og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens betydning. Samtidig skal præsten have navnet på barnet og navne og adresser på faddere.

Sker dåben af et nyfødt barn ikke inden for seks måneder, så skal barnet navngives – også selvom det evt. skal døbes senere. Navngivning foretages med NemID på www.borger.dk

I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet eller på sygehuset. Er barnet i akut livsfare kan en af de tilstedeværende forrette en nøddåb, såfremt denne i øvrigt selv er døbt med den kristne dåb.

Ved voksendåb kontakter man også sognepræsten i det sogn, hvor man ønsker at blive døbt.